Arnoldus Sleepstaf

Arnoldus Sleepstaf, monnik van het kartuizerklooster op Het Kiel bij Antwerpen, is één van de weinige kartuizers die in de tweede helft van de 14e eeuw – mogen we aannemen, want gestorven in 1404 – een literaire activiteit heeft verrricht.1 Hij stelde volgens de Lierse obituaria een groot Lectionarium samen2, waaruit werd voorgelezen wanneer de religieuzen gezamenlijk de maaltijd in de refter namen.3 Deze refterlezigen voorzagen in het voedsel van de ziel der monniken, terwijl zij tegelijkertijd het lichaam spijsden (sic in refectorium pergimus animarum pariter et corporum escam sumpturi).4 Naargelang van de necrologische bron overleed hij op 30 juli (Lierse obituaria) of op 31 juli (Hernse anniversaria5) in voornoemd jaar. Meer is over deze compilator tot dusver niet geweten.

Biblio + : Prosopo Cartusiani BE - A

© Frans Hendrickx